Totalentreprenad där vi renoverade hela församlingshemmet tillhörande Höörs Församling.