Färdig altan! Uterummet ska målas svart en sista gång innan glaspartierna monteras.
Taket, takstolarna och delar av uterummets bjälklag gick att spara. Sen har vi gjort en ny avväxling med limträbalkar och limträstolpar för dom nya glaspartierna.