Här har vi satt ett nytt trästaket samt monterat slaggrind.