Upprostad aluzinkbandtäckning byttes ut mot ny aluminium. Alla trallbrädor revs av och nya brädor lades dit indelat med friser.

Klints Plåt & Takservice