Renovering av uterum. Här har vi rivit befintliga uterumspartier och sedan gjort en ny limträstomme till nya glaspartier. Kunden målar sedan själv uterummet som ska bli svart.