Utbyggnad av altandäck och satt in ny altandörr i yttervägg.